Prihláška Zlatý Amos, Amos sympaťák, Zlatá škola, Cena Jána Gašperana 
13. ročník šk. rok 2018/2019 posielajte do 10. februára 2019

Oskenovaný súhlas vedenia školy nám pošlite na email adevyk@adevyk.sk alebo priložte tu v prihláške. Súhlas učiteľ budeme potrebovať až v prípade postupu. Ostatné súhlasy sú uvedené vyššie.