Učiteľ bez predsudkov
navrhujte svojich učiteľov do 16. apríla 2017